Let op! Bij een aantal diensten gaat u naar de website van één van onze andere bedrijven.
Mitigatie

Mitigatie als Quickscan Flora en Fauna daarom vraagt

Bij (ver)bouw en renovatie kan er behoefte ontstaan aan mitigatie-ondersteunende maatregelen
Dit geldt met name voor diverse soorten vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Dit vooral omdat deze diersoorten zich thuis voelen in de buurt van mensen. Zij hebben hun foerageerplekken, broedplaatsen en verblijfplaatsen bij voorkeur in op of rondom bebouwing. Deze en veel andere diersoorten maar ook plantsoorten worden beschermd door de Wet natuurbescherming. (Ver)bouwprojecten kunnen veelal wel doorgaan mits er een goed mitigatieplan is. Ook dient dit conform de eisen te worden uitgevoerd. Renovatiewerkzaamheden en (ver)bouwprojecten kunnen nu eenmaal negatieve gevolgen hebben op beschermde flora en fauna.

Wat is een mitigatie?

Een mitigatieplan wordt opgesteld om een (ver)bouwproject door te laten gaan en plant- of diersoorten te beschermen
Een mitigatieplan omschrijft hoe plant- en diersoorten beschermd en gecompenseerd worden. Het mitigatieplan wordt opgesteld aan de hand van de rapportage die voortkomt uit een Quikscan Flora en Fauna. Ook kan een aanvullend ecologisch onderzoek ten grondslag liggen aan het opstellen van een mitigatieplan. In een mitigatieplan wordt omschreven hoe de door het project bedreigde soorten worden gecompenseerd. In de praktijk betekent dit veelal dat er alternatieve broedplaatsen, verblijfplaatsen en of foerageerplekken aangeboden moeten worden. Deze kunnen als tijdelijke of permanente oplossingen worden aangeboden. Het opstellen en uitvoeren van een mitigatieplan maakt veelal deel uit van een tijdrovend proces. Het mitigatieplan wordt getoetst door de provincie waarin het project uitgevoerd wordt. Dit geldt ook wanneer het mitigatieplan wordt uitgevoerd.

Wanneer is een mitigatieplan van toepassing?

Eerst moet de ontwikkelaar/bouwer ecologisch onderzoek (laten) uitvoeren
Dit meestal in de vorm van een Quickscan Flora en Fauna. Soms ook dient een ontheffing van de Wet natuurbescherming aangevraagd te worden. Indien hieruit blijkt dat er dier- en of plantsoorten door de activiteiten bedreigd worden, dienen deze afdoende gecompenseerd te worden. In dat geval dient er een mitigatieplan te komen.

BioEcologie helpt bij het opstellen en uitvoeren van een mitigatieplan

Contact ons bij vragen

Het mitigatieplan in de praktijk in Zuidwest-Nederland

Vaak gaat het in een mitigatieplan om een zeer beperkt aantal diersoorten
In Zeeland en Zuidwest-Nederland draait het in het algemeen om de volgende beschermde soorten:

 • Huismus
 • Gierzwaluw
 • Vleermuis

Met betrekking tot de vleermuis gaat het om gebouwbewonende vleermuizen zoals de:

 • Gewone dwergvleermuis
 • Gewone grootoorvleermuis
 • Laatvlieger

Waaraan moet een mitigatieplan voldoen?

Het mitigatieplan dient bedreigde soorten volwaardige alternatieven te bieden t.a.v. de:

 • Kraamverblijfplaatsen
 • Paarverblijfplaatsen
 • Winterverblijfplaatsen
 • Zomerverblijfplaatsen
 • Foerageergebieden en vliegroutes
 • Maatregelen mbt de bebouwing
 • Maatregelen mbt de omgeving
 • Maatregelen mbt kwetsbare periodes

Minder frequent voorkomende diersoorten mbt een mitigatieplan Zeeland en Zuidwest-Nederland:

 • Huiszwaluw
 • Kerkuil
 • Scholekster
 • Zilvermeeuw
 • Mantelmeeuw
 • Kleine stern
 • Grote stern

Indien deze diersoorten voorkomen binnen een projectgebied dient er voor zover mogelijk ook voor deze diersoorten een mitigatieplan opgesteld te worden. Dit geldt ook voor bedreigde plantsoorten binnen een projectgebied. Wanneer het project doorgaat zal het mitigatieplan conform de eisen uitgevoerd moeten worden.

BioEcologie Flora en Fauna voor een professioneel mitigatieplan

Contact ons bij vragen
BioEcologie Flora en Fauna

BioEcologie Flora en Fauna verzorgt ecologisch advies

BioEcologie Flora en Fauna is actief in Zuidwest-Nederland en maakt deel uit van B&E Bedrijven.
Contact opnemen
             
Ontwerp en realisatie:
Wigman van Dijk
crossmenu